Available courses

Cele:
  • zrozumienie celów biznesowych jako podstawy efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem
  • zapoznanie uczestników z metodami wytyczania celów na wielu płaszczyznach działalności firmy
  • kształtowanie umiejętności w zakresie określania celów
  • przekazanie doświadczenia przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania przez cele
Grupa docelowa:

właściciele firm, menedżerowie oraz wszyscy zainteresowani rozwojem własnym i swojej firmy


Ogłoszenia dotyczące strony

There are no discussion topics yet in this forum